Mobirise Website Builder

d.o.o. za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju

ACES d.o.o. Zadar od 1992. godine pruža usluge obavljanja svih geodetsko-katastarskih i arhitektonskih poslova na jednom mjestu. Svojim znanjem i iskustvom u tumačenju prostorno-zemljišnih informacija možemo Vam olakšati put do realizacije Vaše ideje od njenog početka pa sve do kraja!

USLUGE

Mobirise Website Builder
GEODEZIJA

- izrada parcelacijskih i drugih   geodetskih elaborata
- izrada elaborata iskolčenja građevina i      parcela
- izrada geodetskih situacija i podloga za    projektiranje
- izrada elaborata pomorskog dobra
- izrada elaborata infrastrukturnih objekata
- geodetski poslovi u građevinarstvu     (praćenje gradilišta, kubature)
- izrada elaborata novih izmjera
- geodetsko vještačenje 

Mobirise Website Builder
ARHITEKTURA

- izrada glavnog projekta
- izrada idejnog projekta
- izrada arhitektonskog snimka postojećeg   stanja 
- izrada elaborata etažiranja
- 3D modeliranje

Mobirise Website Builder
KONZULTANTSKE USLUGE

- stručno savjetovanje iz područja geodezije, arhitekture i urbanizma

AKTUALNO

Mobirise Website Builder
KATASTARSKA IZMJERA k.o.BENKOVAC, k.o.BUKOVIĆ

Dana 22. ožujka 2023. godine službeno su otvoreni radovi katastarske izmjere na području Grada Benkovca. Za sve informacije koristite E-mail: izmjera@aces.hr

Mobirise Website Builder
USKLAĐIVANJE GRANICA KATASTARSKIH OPĆINA

U tijeku je izrada usklađivanja granica katastarskih općina na području PUK Varaždin.

Mobirise Website Builder
3D VIZUALIZACIJA

Od 2022. u sklopu naše ponude za izradu arhitektonskih projekata uvrstili smo i izradu 3D modela.

Mobirise Website Builder
EU FONDOVI

2021. smo uz sufinanciranje EU kroz Fondove za regionalni razvoj nabavili više računala i opreme te CAD programskih rješenja. Vrijednost projekta iznosi 359.406,25 kuna.

KONTAKT

Telefon

+385 23 244 850

E-mail

aces@aces.hr

 ACES d.o.o. za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju , OIB: 76264175339
Zadar, Antuna Barca 7c, tel.023/244-850, fax. 023/ 244-867, e-mail: aces@aces.hr, IBAN: HR3524020061100042448 

No Code Website Builder